Zatarasovací ostny

Mobilní zátarasy, ježci

Mobilní zatarasovací ostny se používají zejména pro rychlé zabezpečení příjezdové cestypřehrazení komunikace a zamezení vjezdu případnému narušiteli do objektu a lokalit. Jde o velmi účinné a snadno sestavitelné mechanické zabezpečení s možností sestavení zábranné délky dle potřeby. Lze je použít na jakýkoliv podkladový materiál proti osobním, užitkovým, dodávkovým vozidlům a vojenské technice.

Zátaras je řešen jako sestava dvou identických dutých plechových dílců. Tyto dílce jsou přibližně tvaru písmene „X“. Jednotlivé dílce se spojují zasunutím do sebe ve dvou vzájemně kolmých rovinách, kolmých současně k podkladu. Pevné spojení je zajištěno provlečením montážních tyčí, sloužících současně k manipulaci při přepravě. Tyto tyče jsou zajištěny proti vysunutí pružnými zajišťovacími pojistkami. Možnost vzájemného spojování jednotlivých dílců do sestav ruční obsluhou umožňuje zřídit vysoce odolný a obtížně překonatelný zátaras.

Osten skládací železobetonový

Osten železobeton

Konstrukce

železobeton
válcovaná profilová ocel
ocelové pruty

Takticko-technická data

šířka                             1 100 mm
výška                            1 100 mm
tloušťka                       170 mm
hmotnost prvku         189 kg
hmotnost soupravy   378 kg
obsluha                        4 osoby

Rozměry vyplynuly ze srovnávacích studií a následně byly potvrzeny praktickými nájezdovými zkouškami tankem T-55. Taktéž výška zátarasu byla stanovena na základě výpočtů a závěrů praktických testů tak, aby zátaras byl obtížně překonatelný současnou tankovou technikou pro různé typy podkladu a v různých klimatických podmínkách. Povolená přípustná hygienická norma zvedaného břemene rozpočtená na jednotlivce nepřekračuje 50 kg.

Zátaras skládací celokovový slouží pro nácvik stavění železobetonových ostnů, zatarasení cesty nákladních automobilů.

Zátaras skládací celokovový

Slouží pro nácvik stavění železobetonových ostnů, zatarasení cesty nákladních automobilů

Osten skládací celokovový

Konstrukce

válcovaná profilová ocel
ocelové pruty
ocelový plech

Takticko-technická data

šířka                             1 100 mm
výška                            1 100 mm
tloušťka                       170 mm
hmotnost prvku         75 kg
hmotnost soupravy   150 kg
obsluha                        2 osoby

Rozměry vyplynuly ze srovnávacích studií s již dříve vyvinutým protitankovým zátarasem a následně byly potvrzeny nájezdovými zkouškami nákladním automobilem AVIE A30 se zátěží. Povolená přípustná hygienická norma zvedaného břemene rozpočtená na jednotlivce nepřekračuje 50 kg.

Zátaras skládací celokovový zmenšený (policejní verze) slouží pro zatarasení cesty osobních a lehkých nákladních automobilů.

Zátaras skládací celokovový zmenšený
(policejní verze)

Slouží pro zatarasení cesty osobních a lehkých nákladních automobilů.

Osten skládací celokovový zmenšený

Konstrukce

válcovaná profilová ocel
ocelové pruty
ocelový plech

Takticko-technická data

šířka                             750 mm
výška                            750 mm
tloušťka                       115 mm
hmotnost prvku         20 kg
hmotnost soupravy   40 kg
obsluha                        1 osoba

Rozměry vyplynuly ze srovnávacích studií s již dříve vyvinutým protitankovým zátarasem a následně byly potvrzeny nájezdovými zkouškami nákladním automobilem AVIA A30 se zátěží. Povolená přípustná hygienická norma zvedaného břemene rozpočtená na jednotlivce nepřekračuje 50 kg.

Zátaras skládací celokovový zmenšený (policejní verze) slouží pro zatarasení cesty osobních a lehkých nákladních automobilů.

Nezávazná poptávka
    Odesláním tohoto formuláře udělujete společnosti Jazako s.r.o., adresou Dlouhá 738, 294 04 Dolní Bousov, IČO: 27148696, DIČ: CZ27148696 - jakožto správci - souhlas shromažďovat, uchovávat a zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje (jména, příjmení, adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla) pro vyřízení poptávky platebního terminálu, a to v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zvané GDPR). Souhlas udělujete okamžikem odeslání osobních údajů na dobu maximálně jednoho roku. V případě uskutečnění objednávky se doba uchování osobních údajů řídí zákonem. Zároveň berete na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že se na něj můžete kdykoli dotázat či jej jednoduše odvolat poštou nebo e-mailem. Vaše osobní údaje nebudou předány ani zpřístupněny třetím osobám, do žádné třetí země ani mezinárodním organizacím, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Výjimkou je pouze případné předání státnímu orgánu, které ukládá zákon, a dále předání osobám či společnostem, které pro nás poskytují služby související s naplněním účelu objednávky.